Konsernihallinto

Konsernihallinnon tehtävänä on avustaa kaupunginvaltuustoa, kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa kuntakonsernin strategisessa johtamisessa sekä kaupungin talouden ja toiminnan ohjaamisessa. Konsernihallinnon tehtävät on määritelty Raision kaupungin hallintosäännössä.

Konsernihallinnon esimiehenä toimii konsernihallintojohtaja.

Kuntakonsernin strateginen johtaminen

 • kaupungin strategian ja pitkän aikavälin ohjelmien laatiminen, seuranta ja arviointi
 • kunta-, seutu- ja alueyhteistyön kehittäminen
 • omistajapoliittisten linjausten laatiminen sekä omistajapolitiikan ja konserniohjauksen kehittäminen
 • yhdyskuntasuunnittelun, maapolitiikan ja asuntopolitiikan ohjaaminen yhdessä teknisen keskuksen kanssa
 • elinkeinopolitiikan ohjaaminen.

Kaupungin talouden ja toiminnan ohjaus

 • kaupungin talouden tasapainosta sekä rahoituksesta huolehtiminen, raportoiminen ja raportoinnin koordinointi
 • talousarvioehdotuksen valmisteleminen, seuranta ja raportoinnin koordinointi
 • taloussuunnittelu ja sen koordinointi ja kehittäminen
 • tilinpäätöksen valmisteleminen
 • hallinnon ja päätöksenteon ohjaus ja koordinointi
 • henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja henkilöstöpolitiikan ohjaaminen

Kaupungin asiantuntijapalvelut

 • taloushallintopalvelut
 • strateginen tietohallintojohtaminen
 • henkilöstöpalvelut
 • viestintä ja markkinointi
 • suhdetoiminta ja kansainvälinen toiminta
 • edunvalvonta, lakipalvelut ja pysäköinninvalvonta
 • asiakirjahallinto, asiainhallinta ja keskusarkisto
 • asuntoasioissa kunnan hoidettavaksi kuuluvat tehtävät
 • vaalien järjestäminen
 • elinvoimapalvelut
 • päätöksenteon tukipalvelut ja muut kuin toimialakohtaiset kaupungin yleispalvelut