Ilmoitettavat elintarvikehuoneistot

Elintarvikelain mukaan uusista elintarvikehuoneistoista (laitoksia lukuun ottamatta) tai toiminnan olennaisesta muuttamisesta tulee tehdä valvontaviranomaiselle ilmoitus viimeistään 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai aiottua muutosta.

Toiminnan aloittamisen edellytyksenä on, että huoneisto on elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukainen. Rakennusluvan tai toimenpideluvan tarve tulee aina selvittää rakennusvalvonnasta.

Elintarvikehuoneistoilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä ja

  • elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta (esim. vaatemyymälässä tapahtuva makeisten myynti);
  • toimija on yksityinen henkilö (esim. itse leivotun pullan myynti torilla); tai
  • toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esim. urheiluseuran grillimakkaranmyynti).

Ruokaviraston ravintolatoiminnan aloitusohjeet

Toimijan vaihtuminen, toiminnan lopettaminen tai keskeyttäminen

Elintarvikehuoneiston toimijan vaihtumisesta, toiminnan lopettamisesta ja toiminnan keskeyttämisestä on ilmoitettava terveystarkastajalle viivytyksettä. Näiden ilmoitusten käsittelystä ei peritä maksua.

Toimijan vaihtumiseen liittyvän ilmoituksen käsittelystä lähetetään toimijalle todistus.

Jos huoneistossa tehdään rakennuslupaa vaativia rakenteellisia muutoksia tai uuden toiminnanharjoittajan toiminta on olennaisesti erilaista kuin toiminta huoneistossa aikaisemmin, tulee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus.

Terveystarkastaja
Organisaatio
Tekninen keskus
Yksikkö
Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 40 070 1960
Sähköposti
Address
Kaupungintalo, Nallinkatu 2
Terveystarkastaja
Organisaatio
Tekninen keskus
Yksikkö
Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut Ympäristöterveydenhuolto
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 2357
Address
Kaupungintalo, Nallinkatu 2
Terveystarkastaja
Organisaatio
Tekninen keskus
Yksikkö
Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut Ympäristöterveydenhuolto
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 1976
Address
Kaupungintalo, Nallinkatu 2

Avainsanat

Asuminen ja ympäristö
Ympäristövalvonta ja -terveydenhuolto