Ympäristönsuojelun valvonta

Raision kaupungin ympäristölautakunta on hyväksynyt ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisen valvontasuunnitelman vuosille 2018-2021. Valvontasuunnitelman perusteella on laadittu vuosittainen valvontaohjelma. Valvontaohjelma sisältää luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastukset ja niiden muun säännöllisen valvonnan. Jätelain mukainen valvonta kohdistetaan toimintoihin, joissa syntyy vaarallisia jätteitä.