Kunnossa- ja puhtaanapitovastuut

Raisiontie.

Kaupungin sisäistä katu- ja tieverkkoa ylläpitävät kaupunki ja ELY-keskus. Kaupungin alueella on vilkasliikenteisiä valtion teitä ja kaupungin ylläpitämiä katuja, kevyen liikenteen väyliä sekä yksityisteitä.

ELY-keskuksen ylläpitämät katu- ja tieosuudet:

  • Ohikulkutie, Nesteentie (tie nro.40)
  • Raisiontie (Pirilä, rautatien tasoristeys - Vantontie)
  • Kaanaantie (Haikarintien liittymä - Raisiontie)
  • Vantontie
  • Kustavintie

ELY-keskuksen ylläpitämät väylät Raision kaupungin alueella esitettynä kuvan muodossa.

Ely-keskuksen ylläpitämät katu- ja tieosuudet.

Ilmoitukset ELY-keskuksen hallinnoimien teiden kunnosta ja liikenteen ongelmista:

Kaupungin ylläpitämät kadut

Kaupungin vastuulla olevien väylien ongelmista ilmoitetaan ensisijaisesti Palvi-palautepalveluun. Tällaisia ongelmia voivat olla esimerkiksi puutteellinen kunnossapito, rikkoutuneet tai vioittuneet liikennevalot ja katuvalot, linja-autopysäkit, liikennemerkit, opasteet tai niiden toimintahäiriöt ym.

Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuudet

Tonttiliittymän kunnossapito kuuluu kiinteistön omistajan vastuulle. Lisäksi kiinteistön omistajan vastuulla on:

  • Tontin kohdalla olevan jalkakäytävän pitäminen käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä huolehtia liukkauden torjumisesta jalkakäytävällä ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisesta jalkakäytävältä. Lisäksi tontinomistajan velvollisuutena on tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä.
  • Ajoradalle, kevyen liikenteen väylälle ja jalkakäytävälle kertyneen lian, lehtien, roskien, rikkaruohojen ja irtonaisten esineiden poistaminen kiinteistön rajasta kadun keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään 15 metriä (tai enintään 24 metriä mikäli katualueella on istutusalue).
  • Tontin rajasta enintään kolmen metrin etäisyydelle ulottuva viherkaistan ja ojan pitäminen siistinä.
  • Lian ja roskien poistaminen hulevesikaivojen kansiritilöiden päältä.
  • Estää ojarumpujen tukkeutuminen poistamalla roskat yms.

Kunnossapitovastuut on esitetty tarkemmin Kadut kuntoon-julkaisussa.

Liitteet

Kunnossapitoinsinööri
Organisaatio
Tekninen keskus
Yksikkö
Kunnallistekniset palvelut Infraomaisuuden hallinta
Matkapuhelinnumero
+358 40 053 0916
Address
Kaupungintalo, Nallinkatu 2