Adoptioneuvonta

Adoptio eli lapseksiottaminen on oikeudellinen toimenpide: sen vahvistamisen myötä lapsi saa adoptioperheessä oikeudellisesti saman aseman kuin biologinen lapsi ja vastaavasti lapsen oikeudellinen suhde hänen aikaisempiin vanhempiinsa ja heidän sukulaisiinsa katkeaa.

Adoptio edellyttää aina lakisääteistä adoptioneuvontaa, jossa käsitellään adoption hakijan vanhemmuutta koskevia edellytyksiä, odotuksia, motiiveja, taloudellista tilannetta, parisuhdetta ja muita vanhemmuuteen liittyviä tekijöitä. Adoptioneuvonnalla pyritään varmistamaan adoptiolapsen turvallisuus ja etu.

Adoptioneuvonta kotimaisissa ja kansainvälisissä adoptioissa

Raision kaupunki ostaa adoptioneuvonnan Pelastakaa Lapset ry:ltä, johon perheet voivat olla suoraan yhteydessä.

Adoptioon luovuttavien adoptioneuvonta

Lapsensa adoptioon luovuttavalle vanhemmalle adoptioneuvontaa annetaan Turun perheoikeudellisessa yksikössä. Adoptioon luovuttamista harkitsevat voivat olla yhteydessä suoraan puhelimitse perheoikeudellisen yksikköön.
 

Asiasanat

Lapsiperheet
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Perheiden palvelut
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Perheiden palvelut