Till innehållet

 

Åtkomlighetsfunktioner

Textversion

InnehållsförteckningReso stad - en plats att växa


Reso är en energisk stad på Finlands västkust med nästän 25 000 invånare och over 1300 företag. I Reso råder en charmig småstadsstämning, men staden erbjuder invånarna även mångsidig service.

Resoregionens långa historia, traditionerna inom handel och stadens stöd för utveckling av företagsverksamhet har gjort Reso till en betydelsefull handelsplats.

Reso är en bra plats att bo på och idka företagsverksamhet – det finns lugna förorter för barnfamiljer samt högklassigt radhus-, höghus- och seniorboende. Det finns ett brett utbud av lokaler och tomter också för företag. Förutom ett bra vägnät finns inom en tio kilometers radie från centrum en flygplats, två hamnar
samt järnvägsförbindelser.

Reso erbjuder fina möjligheter för fritid och idrott: naturen finns utanför dörren, i staden finns det varierande idrottsplatser och den stora båthamnen i Reso är en port till världens vackraste skärgård.

Välkommen!

Reso stad - en plats att växa i


Ge feedback från sidan

Du ger feedback för sida "Förstasidan".

Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill få ett svar på din respons.

Du får feedback också till din e-postadress.

Ange nummer fem som ett tal. (Obligatoriskt fält)