Mene sisältöön

 

Toimintopainikkeet

Tekstiversio

Sisällysluettelo

Asunnontarkastus

Terveystarkastajat tekevät asunnontarkastuksia asumisolosuhteista aiheutuvien terveyshaittojen selvittämiseksi. Terveystarkastajat eivät tee asunnon vaihtoon liittyviä tarkastuksia. Tarkastuksissa tehdään pieniä mittauksia mm. kosteus- ja lämpötilamittauksia.

Mikäli asukas epäilee asunnon aiheuttavan terveyshaittaa, tulee ensimmäisenä ottaa yhteyttä isännöitsijään tai rakennuksen omistajaan, joka on velvollinen selvittämään ongelman syyt ja korjaamaan epäkohdat.

Mikäli kiinteistön omistaja ei ryhdy selvitystyöhön, voit ottaa yhteyttä terveystarkastajaan. Asiakkaan otettua yhteyttä terveystarkastajaan, asiaa selvitetään aluksi haastattelemalla asunnon omistajaa ja isännöitsijää. Isännöitsijälle varataan mahdollisuus ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin terveyshaittaa aiheuttavien vikojen tai vaurioiden poistamiseksi. Jos terveyshaitan esiintyminen on mahdollista eikä haitta tule poistetuksi ilman tarkastusta, voi terveystarkastaja tehdä tarkastuksen. Asunnon omistajalla ja isännöitsijällä on mahdollisuus osallistua asunnontarkastukseen.

Asunnontarkastuspyyntö tulee tehdä lomakkeella, joka avautuu alla olevan linkin kautta tai kohdasta lomakkeet. Lomake tulee palauttaa osoitteeseen: Raision kaupunki, terveystarkastajat, käyntiosoite: Nallinkatu 2, postiosoite: PL 100, 21201. Asunnontarkastuspyyntölomakkeen voi palauttaa myös sähköpostilla osoitteeseen terveystarkastajat (at)raisio.fi. Asuinhuoneistojen tarkastuksissa on syytä varautua viikkojen jonotusaikaan.

Linkki asunnontarkastuslomakeeseen:


Maksuttomat tutkimukset
 
Ensimmäinen asunnontarkastus on maksuton kuten myös siihen sisältyvät pienehköt mittaukset, joiden perusteella arvioidaan lisätutkimusten tarve.
 
Maksuttomia mittauksia ja tutkimuksia ovat:
• huoneilman lämpötila
• pintalämpötila muutamasta pisteestä,
• huoneilman kosteus
• pintakosteusmittarin käyttö
• hiilidioksidimittaus
• ilmanvaihdon tehokkuuden arvioiminen merkkisavulla tai muulla nopealla menetelmällä
• lyhytaikainen melumittaus, jolla voidaan arvioida laajempien, pitkäaikaisten mittausten tarve

Maksulliset tutkimukset
 
Jos asunnossa tehtyjen aistinvaraisten arvioiden, haastattelun ja yllä mainittujen mittausten perusteella todetaan lisätutkimustarvetta terveyshaittojen selvittämiseksi, mittaukset ja tutkimukset ovat maksullisia. Vastuu rakennusten kunnossapidosta ja korjaamisesta sekä vaurioiden syiden selvittämisestä on kiinteistön omistajalla. Terveystarkastajat eivät tee tarkempia sisäilman laadun mittauksia (kuntokartoituksia, laajoja kosteuskartoituksia, homeitiöpitoisuus, VOC jne.), vaan tarvittaessa asianosaisten tulee tilata mittaukset yksityisiltä alan yrityksiltä.

Viranomaisvalvontaa varten tutkimuksia ja selvityksiä tekevällä ulkopuolisella asiantuntijalla tulee olla tarvittava asiantuntemus ja riittävä pätevyys. Ulkopuolisen asiantuntijan on osoitettava kunnan terveydensuojeluviranomaiselle käyttämiensä tutkimusmenetelmien luotettavuus. Asiantuntijan pätevyydestä on säädetty Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista, 545/2015.


Rakennusvalvonta neuvoo
 
Rakentamiseen, remontointiin, rakentamismääräyksiin ja lainsäädäntöön sekä korjausavustusten hakemiseen liittyvissä asioissa tulee kääntyä kaupungin rakennusvalvonnan puoleen. Lisätietoja saa teknisen keskuksen asiakasneuvonnasta, p. 044 797 2213.
Anna palautetta sivusta

Olet antamassa palautetta sivusta "Asunnontarkastus".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona. (Pakollinen tieto)