Mene sisältöön

 

Toimintopainikkeet

Tekstiversio

Sisällysluettelo

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun tehtävänä on ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Ympäristönsuojelua sääteleviä lakeja täydennetään paikallisilla ympäristön-suojelumääräyksillä. Valtuuston hyväksymät ympäristönsuojelumääräykset koskevat jokaista kaupungin asukasta ja yritystä.

Ympäristönsuojelun viranhaltijat hoitavat mm. ilmansuojelun, jätehuollon, vesiensuojelun, meluntorjunnan ja luonnonsuojelun valvontatehtäviä.

Raision kaupunki myy ympäristöviranhaltijoiden palveluja Maskun, Mynämäen, Nousiaisten ja Ruskon kunnille. Kussakin kunnassa on oma ympäristönsuojeluviranomainen, joka on Maskussa rakennus- ja ympäristölautakunta, Mynämäessä tekninen lautakunta, Nousiaisissa ympäristölautakunta, Raisiossa ympäristölautakunta sekä Ruskolla  rakennus- ja ympäristölautakunta. 

Ympäristönsuojelun viranhaltijoiden karkea työnjako alla:

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila
- vastuukunta Raisio
- YVA-asiat, pilaantuneiden maiden käsittely sekä ilmansuojeluun liittyvät asiat koko yhteistoiminta-alueella
- kallion louhinnan ja murskauksen meluilmoitukset ja ympäristöluvat koko yhteistoiminta-alueella

Ympäristösihteeri Tuija Lojander
- vastuukunnat Masku ja Nousiainen
- Jätevesiasiat ja vesihuoltolain mukaiset asiat koko yhteistoiminta-alueella
- ympäristöluvat

Ympäristösihteeri Katja Holttinen
- vastuukunnat Mynämäki ja Rusko
- ojitusasiat, lannan aumavarastointi-ilmoitukset ja meluilmoitukset koko yhteistoiminta-alueella
- ympäristöluvat

Anna palautetta sivusta

Olet antamassa palautetta sivusta "Ympäristönsuojelu".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona. (Pakollinen tieto)