Mene sisältöön

 

Toimintopainikkeet

Tekstiversio

Sisällysluettelo

Raision luontokohteet

Raisiossa vuonna 1979 tehdyn viheralueiden kokonaisselvityksen pohjalta on osa Raision kaupungin omistukseen tulleista arvokkaiksi luokitelluista alueista rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla. Näitä rauhoitettuja alueita ovat osa Raisionlahtea, Kullaanvuori, Pähkinäsaari Kuloisissa sekä Järviniityssä oleva rinne. Myös yksittäisiä puita mm. mäntyjä, lehmuksia ja tammi sekä Soilikinmäen siirtolohkare on rauhoitettu.

Uudempi selvitys Raision arvokkaista luonto- ja maisema-alueista teetettiin 1994, jonka pohjalta on vuosittain tehty yksityiskohtaisempia kasvillisuusinventointeja.

Raisionlahdesta on tehty ns. biologinen perusselvitys vuonna 1986, jonka yhteydessä invantoitiin alueen kasvillisuus, pohjaeläimistö, kalasto ja linnusto. Myös lahteen tuleva kuormitus sekä sen tila kartoitettiin.

Toimenpiteitä Raisionlahden säilyttämiseksi arvokkaana lintuvetenä, maisemakokonaisuutena ja virkistyskohteena aloitettiin vuonna 1992 hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisella. Tämä hoito- ja käyttösuunnitelma päivitettiin 2004. Raisionlahden ranta-alueet sekä vesistö on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla 2008.

 

Anna palautetta sivusta

Olet antamassa palautetta sivusta "Raision luontokohteet".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona. (Pakollinen tieto)