Mene sisältöön

 

Toimintopainikkeet

Tekstiversio

Sisällysluettelo

Ilman laatu

Merkittävimmät ilmanlaatuun vaikuttavat tekijät Turun kaupunkiseudulla ovat liikenne ja energiantuotanto. Liikenteen vaikutukset hengitettävän ilman laatuun ovat kuitenkin suuremmat kuin energiantuotannon, mikä johtuu liikenteen matalasta päästökorkeudesta.

Ilmanlaatua seurataan Turun kaupunkiseudulla seitsemällä mittauspisteellä, joista kolme sijaitsee Turussa (Kauppatori, Oriketo, Ruissalo), kaksi Raisiossa (keskusta ja Kaanaa), yksi Naantalin keskustassa ja yksi Kaarinan keskustassa. Mitattavia komponentteja ovat typen oksidit (NOX), hengitettävät hiukkaset (PM10), pienhiukkaset (PM2,5), rikkidioksidi (SO2), otsoni (O3) sekä hiilimonoksidi (CO).

Ilman laadun seurannan järjestämiseksi perustettiin 1988 ilmansuojelun yhteistyöryhmä, jonka muodostavat  Turun, Raision, Naantalin ja Kaarinan kaupungit sekä Fortum Power and Heat Oy:n Naantalin voimalaitos, Neste Oil Oyj:n Naantalin jalostamo, Turku Energia Oy, Varissuon Lämpö Oy, Fortum Power and Heat Oy Lounais-Suomi, Turun Satamaliikelaitos,Turun Jätteenpolttoliikelaitos sekä STX Finland Oy.

Ilman laatua seurataan jatkuvatoimisilla mittareilla. Mittauspaikat on valittu siten, että tietoa saadaan kaupungin keskustan ilman laadusta. Tarkkailun avulla seurataan päästöjen leviämistä sekä erilaisten teollisuudessa esiintyvien häiriötilanteiden ja liikenteen vaikutusta ilman laatuun.

Reaaliaikaista tietoa Raision ilman laadusta saat Ilmatieteen laitoksen sivuilta.

Anna palautetta sivusta

Olet antamassa palautetta sivusta "Ilman laatu".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona. (Pakollinen tieto)