Mene sisältöön

 

Toimintopainikkeet

Tekstiversio

Sisällysluettelo

Haja-asutusalueen jätevesien käsittely

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskeva hajajätevesiasetus tuli voimaan 15.3.2011. Muutos asetuksen siirtymäsäännökseen tuli voimaan 1.4.2015.

Hajajätevesiasetuksessa talousjätevesien käsittelylle määritelty puhdistustehon vähimmäistaso on:

- orgaaninen aines 80 %
- kokonaisfosfori 70 %
- kokonaistyppi 30 %

Vähimmäisvaatimusten sijaan sovelletaan tiukempia vaatimuksia, mikäli niistä on säädetty muualla esim. kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä.

Ennen vuotta 2004 rakennettujen käyttökuntoisten jätevesijärjestelmien tulee täyttää uudet vaatimukset 15.3.2018 mennessä.Jätevesisärjestelmän rakentamiseen tai muuttamiseen tarvitaan toimenpidelupa- tai ilmoitus.

Mahdollisuudet poikkeuksiin

Jätevesien puhdistamisen vaatimuksesta vapautuvat kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011. Jos kiinteistön jätevesistä kuitenkin aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa, voidaan asiaan puuttua.

Vapautus ei koske uudisrakennuksia eikä vapaa-ajan asuntoja. Jos kiinteistön hallinnnassa tapahtuu muutos eikä ikäehto toteudu, tämä vapautus raukeaa.

Vapautus voidaan myöntää myös niille kiinteistöille, joihin ulotetaan vesihuoltolaitoksen viemäri lähivuosina 15.3.2018 jälkeen.

Anna palautetta sivusta

Olet antamassa palautetta sivusta "Jätevesiasiat".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona. (Pakollinen tieto)