Mene sisältöön

 

Toimintopainikkeet

Tekstiversio

Sisällysluettelo

Lasten ja nuorten kuvataidekoulu

TAITEEN PERUSOPETUS

Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää lapsille ja nuorille järjestettävää opetusta, joka antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään. Kuvataiteen taiteen perusopetuksessa on keskeistä visuaalisen yleissivistyksen, ajatteluvalmiuksien, havaintokyvyn ja luovuuden vahvistaminen. Opetus on luonteeltaan keskustelevaa, yksilöllisyyden huomioivaa ja vuorovaikutukseen perustuvaa. Työskentelyssä korostuu mielikuvituksen, intuition ja aistitiedon merkitys. (Opetushallitus)

raision lasten ja nuorten kuvataidekoulu

Raision lasten ja nuorten kuvataidekoulussa voivat opiskella kaikki opiston toiminta-alueen lapset ja nuoret. Kuvataidekoulussa opiskelua ohjaa Opetushallituksen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuva Raision lasten ja nuorten kuvataidekoulun opetussuunnitelma.

talo_pieni.jpg 

Kuvataidekoulu toimii viihtyisässä Kylä-Klemelän maalaismiljöössä.

Kuvataidekoulun ryhmiä ohjaa kuvataiteilija Tarja Orvokki Virtanen.  Kuvataidekoulu toimii Raision Kylä-Klemelässä osoitteessa Hulvelankatu 35.

kuvataidekoulun opintoryhmät

Kuvataidekoulussa toimii kuusi kuvataiteen perusryhmää (7-12 -vuotiaat) sekä lukuvuosittain vaihtuvat kaksi työpajaryhmää (13-16 -vuotiaat).

Kuvataiteen perusteet:
Matkalla taiteen maailmaan
Minä ja taide
Minun maailmani
Muistojen taikaa
Onko kaikki taidetta?


Perusryhmissä tarkastellaan kuvataiteen ja arjen kuvia sekä kehitetään oppilaan kulttuurin, nykytaiteen ja taidehistorian tuntemusta. Oppilas tutustuu esineympäristöön, muotoilun perusteisiin, rakennettuun ja luonnon ympäristöön.

Työpajaopinnot:
Värin taikaa
Kertomuksia ja sattumuksia

Muodon vuoksi (lv. 2017-2018)
Syvyyksiä kohti (lv. 2017-2018)

Työpajoissa syvennetään taitoja ja tietoja sekä perehdytään aiempaa perusteellisemmin materiaalien ja tekniikoiden mahdollisuuksiin oman ilmaisun välineenä. Työpajaopinnoissa oppilaan kyky itsenäiseen työskentelyyn kehittyy.

KUVATAIDEKOULUUN valmentava ryhmä

Kuvataidekouluun valmentavassa, 6-vuotiaille tarkoitetussa ryhmässä tutustutaan taiteen ilmiöihin ja leikinomaisen työskentelyn avulla. Valmentava ryhmä ei ole taiteen perusopetusta, mutta valmentavan kurssin suorittamisesta on etua pyrittäessä kuvataidekouluun.

Valmentavaan ryhmään oppilaspaikkaa haetaan sähköisesti 19.6. alkaen.
Mikäli valmentavaan ryhmään on tulijoita enemmän kuin ryhmään mahtuu, oppilaspaikat arvotaan.

ilmoittautumineN ja Haku 2017

Uudet oppilaat hakevat oppilaspaikkaa kuvataidekouluun sähköisesti 19.6.2017 klo 9.00 alkaen.

Jatkavat oppilaat ilmoittautuvat internetissä tai palauttamalla kevätkaudella jaetun ilmoittautumislomakkeen opiston toimistoon 29.5 mennessä.

Ryhmäjaot ilmoitetaan oppilaiden huoltajille to 24.8. iltapäivään mennessä.

Vapaita paikkoja voi tiedustella opiston toimistosta koko lukuvuoden ajan.

MAKSUT JA PERUUTUKSET

Kuvataidekoulun lukukausimaksu on 52 € (104 €/lukuvuosi), sisaralennus 10 €. Valmentavan ryhmän kurssimaksu ilmoitetaan erikseen opetusohjelmassa. 

Ilmoittautuminen kuvataidekouluun on sitova.

Mahdolliset peruutukset opiston toimistoon 7 päivää ennen opetuksen alkamista, viikon sisällä opetuksen alkamisesta tehdystä peruutuksesta peritään 20 euron suuruiset käsittelykulut ja sen jälkeen koko lukukausimaksu.

Ilmoittautuminen koskee myös kevätlukukautta. Kevätlukukauden voi peruuttaa maksutta ottamalla yhteyttä opiston toimistoon ennen opetuksen alkamista.

Oppitunneilta pois jääminen tai opettajalle tehty ilmoitus eivät riitä peruutukseksi.

Anna palautetta sivusta

Olet antamassa palautetta sivusta "Kuvataidekoulu".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona. (Pakollinen tieto)