Mene sisältöön

 

Toimintopainikkeet

Tekstiversio

Sisällysluettelo

Arkeologia

Harkon arkeologisen osaston tuo näyttelyin esille Raision esihistoriaa. Arkeologisten näyttelyiden kanssa vuorottelevat kulttuurihistorialliset näyttelyt. Vuodesta 2000 lähtien on tutkimuksen kohteena ollut Kuloisten kaupunginosassa sijaitseva Papinkallion rautakautinen asuinpaikka.

Alkuperäinen harkko

Mullin eduspellon myöhäisrautakautiselta asuinpaikalta löydetty vatimainen kupariharkko on yksi Raision merkittävimpiä arkeologisia löytöjä. Se löydettiin kahden rakennuksen väliseksi ojaksi tulkitusta painaumasta. Vastaavanlaisia harkkoja tunnetaan Itämeren alueelta kolme, kaksi Latviasta ja yksi Gotlannista. Mullin harkko on metallivalurin raaka-ainetta. Mullin asuinpaikalta talteen otetut löydöt ja tehdyt havainnot eivät viittaa siihen, että metallia olisi käsitelty asuinpaikalla. Näin ollen harkko liittyisi Mullissa pikemmin raaka-ainekauppaan kuin käsityöhön.

Raision esihistoriasta

Raision nykyisen asutuksen juuret ulottuvat ajanlaskumme alun tienoille. Vanhimmat merkit rautakautisesta (500 eKr. - 1200 jKr.) asutuksesta on löydetty Kuloisten Papinkalliolta ja Mahittulan Tuomalan poltto- ja ruumiskalmistosta. Uusien kalmistojen eli hautapaikkojen perustaminen kertoo asutuksen voimistuneen viikinkiajalla (800 - 1025 jKr.). Ristiretkiajan
(1025 - 1200 jKr.) alussa useiden kalmistojen käyttö päättyy ja alkaa siirtyminen esihistoriasta historiaan.

Arkeologiset löydöt kertovat Raision olleen rautakauden lopulla vaurasta maaseutua. Talojen pelloilla viljeltiin ohraa, ruista, kauraa ja vehnää. Kotieläiminä pidettiin nautoja, lampaita, vuohia, hevosia, sikoja ja kanoja. Vahtia taloissa piti koira, ihmisen kumppaneista vanhin.

Raision kiinteät muinaisjäännökset

Enemmistö Raision muinaisjäännöksistä on rautakautisia. Raisiosta tunnetaan tällä hetkellä vain yksi varma kivikauden asuinpaikka. Inventoinneissa on löydetty muutamia kohteita, jotka voivat olla kivikauden asuinpaikkoja.

Pronssikauden muinaisjäännökset puuttuvat Raisiosta kokonaan. Kuloisten papinkalliolta on kaivauksissa löytynyt merkkejä myös rautakautta vanhemmasta asutuksesta. Asutus voi osoittautua pronssikautiseksi.

Rautakauden muinaisjäännöksiä tunnetaan Raisiosta runsaasti. Merkille pantavaa on se, että ne sijaitsevat keskellä nykyistä asutusta. Muinaisjäännöksistä kansallisesti merkittävin on Ihalan Mullin eduspellon myöhäisrautakautinen asuinpaikka. Asuinpaikkojen lisäksi Raisiosta tunnetaan hautapaikkoja eli kalmistoja ja kuppi- eli uhrikallioita.

Anna palautetta sivusta

Olet antamassa palautetta sivusta "Arkeologia".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona. (Pakollinen tieto)