Mene sisältöön

 

Toimintopainikkeet

Tekstiversio

Sisällysluettelo

Kaavoitus ja maankäyttö

   

Alueidenkäytön ja kaupunkikuvan suunnittelu palvelee kaikkia kuntalaisia ja elinkeinoelämää. Sillä ohjataan kaupungin aluerakennetta, rakentamisen määrää ja toteuttamistapaa. Tavoitteena on luoda hyvin toimiva ja turvallinen sekä samalla myös kaunis ja kestävä ympäristö.

Toiminnalla vaikutetaan ympäristön ominaisuuksiin (mihin, mitä, kuinka paljon ja miten rakennetaan ja mitkä alueet jätetään rakentamatta). Samalla vaikutetaan myös kaupungin toimintoihin ja talouteen, sosiaaliseen elämään ja imagoon.

Syntyvät tuotteet ovat kaupunkirakennetta yleispiirteisesti ohjaavat yleis- ja osayleiskaavat sekä niitä tarkemmat, rakentamisen ominaisuuksiin vaikuttavat asemakaavat. Näihin liittyvät kaupunkikuvan parantamiseen kytkeytyvät suunnitelmat sekä erillisselvitykset.

Suunnittelua esitellään vuosittaisessa kaavoituskatsauksessa sekä kaavoitukseen liittyen. Suunnittelun sisällöstä voi antaa palautetta kaavan luonnos- ja ehdotusvaiheessa. Pääpaino vuorovaikutukselle on kaavoituksen luonnosvaiheessa, jolloin eri vaihtoehdot ovat arvioitavissa. Kaavoihin liittyy oikeusvaikutuksia.

Kaavasuunnitelmia ja niihin liittyviä selvityksiä käsittelevät kaupunginhallitus jaostoineen sekä tekninen lautakunta. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavat lukuunottamatta vaikutukseltaan vähäisiä kaavoja, jotka ratkaisee tekninen lautakunta.

Anna palautetta sivusta

Olet antamassa palautetta sivusta "Kaavoitus ja maankäyttö".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona. (Pakollinen tieto)