Mene sisältöön

 

Toimintopainikkeet

Tekstiversio

Sisällysluettelo

Rakentaminen

Kaupungin rakennusvalvontapalvelut on keskitetty kaupungintalolla teknisen keskuksen ensimmäiseen kerrokseen, jossa sijaitsee myös teknisen keskuksen infopiste.

Rakennusvalvonnassa otettiin käyttöön vuonna 2014 lupakäsittelyä helpottava ja nopeuttava sähköinen Lupapiste.fi-asiointipalvelu ja vuonna 2017 siihen liittyvä sähköinen arkistointijärjestelmä.
Hakemukset suositellaan toimitettavaksi sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Jos hakemus toimitetaan paperisena, viranomaiset joutuvat kirjaamaan  hakemuksen tiedot Lupapisteeseen sekä skannaamaan kaikki liitteet. Tästä johtuen paperisten hakemusten käsittely kestää huomattavasti kauemmin ja maksaa enemmän.
Asiakirjojen muuttamisesta sähköiseen muotoon veloitamme voimassa olevan taksan mukaisesti (piirustukset 10e/kpl ja A4/A3 liitteet 5e/kpl).

Lupahakemuksiin tarvittavat kaava- ja karttaotteet (karttapaketit) tilataan etusivulta kohdasta Kartat ja paikkatieto.

Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin neljä viikkoa siitä kun lupapäätöksen kannalta kaikki oleelliset asiakirjat on toimitettu.

Rakentamiseen liittyvät katselmukset ja aloituskokoukset tilataan infopisteestä puh.044 797 2213.


Rakennuslupa-asiointi kokonaan sähköisesti

Raision rakennusvalvonnalla on käytössä rakentamisen lupakäsittelyä tehostava sähköinen Lupapiste.fi-asiointipalvelu.

Lupapiste.fi:ssä eri rakennushankkeiden suunnitelmat voidaan valmistella alusta loppuun sähköisesti yhdessä viranomaisten ja muiden rakennusalan ammattilaisten kanssa. Lupapiste sujuvoittaa lupakäsittelyä ja vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista sekä paperisten asiakirjojen toimittamisesta eri tahoille.

Palvelu kattaa rakennushankkeen koko elinkaaren ensimmäisestä neuvontapyynnöstä tai kontaktista hankkeen valmistumiseen saakka.

Kaikki lupahakemukset suositellaan toimitettaviksi sähköisesti Lupapiste.fi -asiointipalvelun kautta. Lupahakemuksiin liittyvät suunnitelmat toimitetaan pdf / A -muodossa.

Mikäli lupahakemus toimitetaan paperiasiakirjoina, rakennusvalvonta laskuttaa hakijaa asiakirjojen muuttamisesta sähköiseen muotoon voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukaisesti.

Lupapiste.fi

Miten asioida lupapisteessä? Tässä linkki pikaohjeeseen!(pdf)

Raision kaupunki siirtyy N2000-korkeusjärjestelmään

Raision kaupungilla tällä hetkellä käytössä oleva N60-korkeusjärjestelmä korvataan uudella JHS 163 mukaisella N2000-korkeusjärjestelmällä 1.1.2016 alkaen. Ero N60- ja N2000-järjestelmän välillä Raisiossa on 0,292 metriä, eli N2000-järjestelmän korkeusarvot ovat 0,292 metriä suuremmat kuin vanhan N60-järjestelmän korkeusarvot.

1.1.2016 lähtien toimitetuissa lupahakemuksissa suunnitelmien 
+ korkeudet tulee esittää uuden N2000-järjestelmän mukaisina +korkeuksina.


Rakentamisilmoitukset

Rakennustyötä tilaavien yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien on ilmoitettava tiedot verottajalle kuukausittain.

Kotitalouksien pitää ilmoittaa rakennuslupaa vaativien töiden tiedot ennen loppukatselmusta.

Lisätietoja: www.vero.fi/rakentamisilmoitukset


 

Anna palautetta sivusta

Olet antamassa palautetta sivusta "Rakentaminen".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona. (Pakollinen tieto)