Mene sisältöön

 

Toimintopainikkeet

Tekstiversio

Sisällysluettelo

KORJAUSAVUSTUKSET 2018

Vuoden 2017 alusta lähtien ARA hoitaa korjausavustusten myöntämisen.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakemus jätetään ARA:aan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen.

Avustusmuodot:

Hissiavustus

Esteettömyysavustus

Vanhusten- ja vammaisten asuntojen korjausavustus (Tulo- ja omaisuusrajoitus)

Tämän avustuksen saaminen edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa pysyvästi asuvasta ruokakunnasta ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen ja että ruokakunnan tulot eivät ylitä asetettuja rajoja eikä ruokakunnalla ole varallisuutta siinä määrin, että se kykenee korjaamaan asuntonsa ilman avustusta.

Vuoden 2017 alusta lähtien korjausavustus on enintään 50 % hyväksytyistä korjauskustannuksista.

Avustus voi poikkeustapauksissa olla enintään 70 %, jos kyse on rintamaveteraanista tai veteraanin leskestä tai jos vanhus tai vammainen muutoin joutuisi välittömästi muuttamaan pysyvästi pois asunnosta liikkumisesteiden vuoksi tai siksi, ettei asunnossa voida antaa hänen tarvitsemiaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan ARAsta, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. Päätös avustuksen myöntämisestä on lähtökohtaisesti saatava ennen töiden aloittamista.

Asuntoa on käytettävä vähintään viisi vuotta avustuksen myöntämisen jälkeen vanhusten tai vammaisten asuntona.

Ohjeet ja lomakkeet avustusten hakemiseen sekä kaikki tieto avustusmuodoista on keskitetty avustuksen sivuille.

http://www.ara.fi/fi-FI/Rahoitus/Avustukset

Hakemuslomakkeita ja lisätietoja: www.ara.fi/avustukset

Anna palautetta sivusta

Olet antamassa palautetta sivusta "Korjaus- ja energia-avustukset".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona. (Pakollinen tieto)