Mene sisältöön

 

Toimintopainikkeet

Tekstiversio

Sisällysluettelo

Tarkastustoiminta

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa. Se on nimensä mukaisesti organisaation sisäistä tarkastusta vuosittain laadittavan tarkastussuunnitelman mukaisesti.

Tilintarkastus

Valtuustokaudella 2013–2016 Raision kaupungin tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy. Vastuullinen tilintarkastaja on JHTT Hannu Laurila.

Voimassa olevaa sopimusta tilintarkastuspalveluista BDO Audiator Oy:n kanssa jatketaan kahden vuoden optiolla vuosille 2017-2018 sopimusehtojen mukaisesti (Raision kaupunginvaltuusto 2.5.2016 § 38).

Tarkastuslautakunta

Kuntalain mukaan kaupunginvaltuusto asettaa kaupunginhallituksen ja tarkastuslautakunnan. Tarkastuslautakunta asetetaan valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 121§:n mukaan arvioida valtuuston tilikaudelle asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta antaa vuosittain tilinpäätöksestä arviointikertomuksen valtuustolle.

Tarkastuslautakunnan kokousten pöytäkirjat tarkastetaan viikon kuluttua kokouksesta ja asetetaan yleisesti nähtäville kaupungin verkkosivuille tarkastusta seuraavana arkipäivänä. Tarkastuspäivän ollessa pyhäpäivä, pöytäkirjan tarkastus siirtyy seuraavaan arkipäivään ja pöytäkirja asetetaan nähtäville tarkastusta seuraavana arkipäivänä.

Tarkastuslautakunta kokoontuu vuonna 2018 seuraavasti: 24.1., 14.2., 14.3., 28.3., 10.4., 25.4., 14.8., 19.9., 17.10., 14.11. ja 12.12. Kokoukset ovat keskiviikkona alkaen klo 8:30.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAT

Anna palautetta sivusta

Olet antamassa palautetta sivusta "Tarkastustoiminta".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona. (Pakollinen tieto)