Mene sisältöön

 

Toimintopainikkeet

Tekstiversio

Sisällysluettelo

Tekninen keskus

Tekninen keskus vastaa ympäristö- ja teknisten palvelujen tuottamisesta. Lisäksi sen tehtäviin kuuluvat koko kaupungin sisäiset tila-, tietohallinto- ja palkanlaskentapalvelu.

Tekninen keskus huolehtii teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta, päätöksenteosta ja toimeenpanosta. Teknistä keskusta johtaa tekninen johtaja. Hän on myös teknisen lautakunnan esittelijä. Ympäristölautakunnan esittelijänä toimii ympäristöpäällikkö. Tekninen keskus jakaantuu palvelualueisiin, joita johtavat palvelupäälliköt. Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut kuuluvat ympäristölautakunnan ja muut palvelut teknisen lautakunnan alaisuuteen.

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

 • ympäristön- ja luonnonsuojelu
 • ympäristöterveys- ja elintarvikevalvonta
 • rakennustoiminnan valvonta, neuvonta ja ohjaus

Kunnallistekniset palvelut

 • kunnallistekniikan suunnittelu ja rakennuttaminen
 • joukkoliikenne
 • katuverkoston ja viheralueiden ylläpito ja hoito
 • kunnallistekniikan rakentamisen ja ylläpidon logistiikka ja materiaalipalvelut
 • pienvenesatama

Maankäyttöpalvelut

 • yleis- ja asemakaavojen laadinta
 • maankäytönsuunnittelu ja -selvitykset
 • kartta- ja kuntarekisteripalvelut
 • mittaus- ja kartoitustoiminta
 • maanhankinta
 • omakotitonttien markkinointi ja luovutus

Tilapalvelut

 • toimitilojen suunnittelu ja rakennuttaminen
 • toimitilojen kunnossapito, kiinteistönhoito ja siivous
 • tilahallinto ja isännöinti
 • ruokapalvelut

Tietohallintopalvelut

 • tietohallinto- ja kehittämispalvelut
 • ohjelmisto- ja ylläpitopalvelut
 • tietoliikennepalvelut

Talous- ja hallintopalvelut

 • teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat sekä muut toimistopalvelut
 • teknisen keskuksen talous- ja hallintopalvelut
 • kaupungin palkanlaskentapalvelut
 • kaupungin puhelinvaihde
Anna palautetta sivusta

Olet antamassa palautetta sivusta "Tekninen keskus".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona. (Pakollinen tieto)