Mene sisältöön

 

Toimintopainikkeet

Tekstiversio

Sisällysluettelo

Sosiaali- ja terveyskeskus

Keskuksen toiminnan tavoitteena on edistää ja ylläpitää asukkaiden ja yhteisöjen hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä.

Palvelut tuotetaan lähi- ja keskitettyinä palveluina Raision kaupungin ja Ruskon kunnan muodostamalla yhteistoiminta-alueella.

Omaa palvelutuotantoa vahvistetaan kehittämällä määrätietoisesti työmuotoja. Kuntalaisten tarpeisiin kehitetään oikea-aikaisesti reagoivia palveluja yhteistyössä kuntaorganisaation eri toimijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Palvelut järjestetään joko omana toimintana, yhteistyössä kuntien kanssa tai ostopalveluina.

Sosiaali- ja terveyskeskusta johtaa

sosiaali- ja terveysjohtaja, Juha Sandberg

Palvelukokonaisuus muodostuu seuraavien tulosalueiden ja niiden alaisten tulosyksiköiden toiminnasta:

Sosiaalityö

Tulosalueen johtaja: sosiaalityön johtaja vs. Leena Lahti

Vammaispalvelut ja psykiatrinen kotitiimi: johtava sosiaalityöntekijä
 Hannele Leppänen

Hoito- ja hoivapalvelut

Tulosalueen johtaja: johtava hoitaja Sari Tanninen

Ennaltaehkäisevät palvelut: geronomi Karoliina Haaksiluoto

Kehitysvammahuolto: avohoidon ohjaaja Katarina Leino

Kotihoito: osastonhoitaja Tuula Nikkilä

Muistipoliklinikka: sairaanhoitaja Nina Kjeldsen

Palveluasuminen: osastonhoitaja Satu Jätinvuori

SAS-toiminta: SAS-koordinaattori Anne Ahonen ja
Omaishoidon koordinaattori Minna Salonen

Terveyskeskussairaala: akuuttiosasto: osastonhoitaja Kim Asunta

geriatrinen arviointi- ja kuntoutusosasto: osastonhoitaja Jaana Sjöroos

Lastensuojeluyksikkö

Tulosalueen johtaja: perhepalvelujen johtaja Mikko Hulkkonen

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu: johtava sosiaalityöntekijä
Hannele Elo-Kuru

Vastaanottopalvelut (terveyspalvelut)

Tulosalueen johtaja: johtava ylilääkäri  Arto Raassina 

Raision terveysasema: tulosyksikön johtaja, ylilääkäri Päivi Kokkila
ylihoitaja Jaana-Sofia Saarinen
osastonhoitaja Katri Penttinen

Ruskon terveysasema: tulosyksikön johtaja, ylilääkäri Leena Passi
vastaava hoitaja Anne Mäkinen

Terveysneuvonta: tulosyksikön johtaja, ylihoitaja Jaana-Sofia Saarinen
osastonhoitaja Kaija-Leena Rasimus

Suun terveydenhuolto: tulosyksikön johtaja, ylihammaslääkäri Sari Hänninen-Rauta
osastonhoitaja Mari Impilä

Kuntouttavat palvelut: tulosyksikön johtaja, osastonhoitaja Tiina Virtanen

Työterveyshuolto (Raisio ja Naantali): tulosyksikön johtaja,
johtava ylilääkäri Arto Raassina
vastaava työterveyslääkäri, Peter Kvist
osastonhoitaja Terhi Nurmi

Päihde- ja mielenterveysyksikkö: palveluyksikön johtaja, johtava psykologi Saila Peurasaari

Hallintopalvelukeskus

Tulosalueen johtaja: talouspäällikkö Sami Koskikallio

Anna palautetta sivusta

Olet antamassa palautetta sivusta "Sosiaali- ja terveyskeskus".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona. (Pakollinen tieto)