Mene sisältöön

 

Toimintopainikkeet

Tekstiversio

Sisällysluettelo

Sivistyskeskus

Sivistyskeskuksen toimialaan kuuluvat opetus- ja vapaa-aikatoimi.

Keskus vastaa varhaiskasvatus-, opetus-, kirjasto-, kulttuuri-,liikunta- ja nuorisopalveluiden järjestämisestä. Sivistyskeskuksen sekä koulujen, oppilaitosten, päiväkotien ja muiden toimipaikkojen tavoitteena on tuottaa kaupunkilaisten henkistä ja fyysistä sekä sosiaalista hyvinvointia parantavia palveluja ja edistää omatoimista harrastustoimintaa

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisena sivistyskeskus huolehtii eri toimialojensa yksiköiden kanssa asioiden valmistelusta, päätöksenteosta ja täytäntöönpanosta. Sivistysjohtaja on keskuksen johtaja ja toimii esittelijänä kummassakin lautakunnassa. Sivistyskeskus jakaantuu palvelualueisiin, joita johtavat palvelualueiden johtajat.

 • Opetuspalvelut
        perusopetus
        lukio
        Raisio-opisto
 • Varhaiskasvatus
        päivähoito
        esiopetus
 • Kirjastopalvelut
 • Kulttuuripalvelut
 • Liikuntapalvelut
 • Nuorisopalvelut
    
Anna palautetta sivusta

Olet antamassa palautetta sivusta "Sivistyskeskus".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona. (Pakollinen tieto)