Mene sisältöön

 

Toimintopainikkeet

Tekstiversio

Sisällysluettelo

Konsernihallinto

Konsernihallinnon tehtävänä on kuntakonsernin strateginen johtaminen, kaupungin talouden ja toiminnan ohjaus, koko kaupungin yhteiset asiantuntijapalvelut ja valtuuston ja kaupunginhallituksen päätöksenteon avustaminen. Tehtävät on määritelty kaupunginhallituksen johtosäännössä.

Konsernihallinnon henkilöstöresurssi on hieman alle 20 henkilötyövuotta. Henkilökunta toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa ja konsernihallinnon esimiehenä toimii konsernihallintojohtaja, talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi.

Pääosa konsernihallinnon väestä löytyy kaupungintalon toisesta kerroksesta. Tapaamisista on hyvä sopia etukäteen.


Kuntakonsernin strateginen johtaminen

 • kaupungin strategian ja pitkän aikavälin ohjelmien laatiminen, seuranta ja arviointi
 • kunta-, seutu- ja alueyhteistyön kehittäminen
 • omistajapoliittisten linjausten laatiminen sekä omistajapolitiikan ja konserniohjauksen kehittäminen,
 • yhdyskuntasuunnittelun, maapolitiikan ja asuntopolitiikan ohjaaminen yhdessä teknisen keskuksen kanssa
 • elinkeinopolitiikan ohjaaminen

Kaupungin talouden ja toiminnan ohjaus

 • kaupungin talouden tasapainosta ja rahoituksesta huolehtiminen
 • palvelutilaukset sisältävän talousarvioehdotuksen valmisteleminen, seuranta ja raportoinnin koordinointi
 • hallinnon ohjaus ja koordinointi
 • sisäisen valvonnan ohjeistaminen ja sisäisen tarkastustoiminnan järjestäminen
 • henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja henkilöstöpolitiikan ohjaaminen

Kaupungin asiantuntijapalvelut

 • henkilöstöpalvelut
 • viestintä ja markkinointi
 • suhdetoiminta ja kansainvälinen toiminta
 • edunvalvonta, lakipalvelut ja pysäköinninvalvonta
 • asiakirjahallinto, asiainhallinta ja keskusarkisto
 • asuntoasioissa kunnan hoidettavaksi kuuluvat tehtävät
 • tietyt erityistehtävät, kuten vaalien järjestäminen

Tuki- ja tietopalvelut

 • kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja -johtajan avustaminen
 • päätöksenteon tukipalvelut ja päätöksenteon konsernitason koordinointi
 • taloussuunnittelu ja sen koordinointi ja kehittäminen
Anna palautetta sivusta

Olet antamassa palautetta sivusta "Konsernihallinto".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona. (Pakollinen tieto)