Mene sisältöön

 

Toimintopainikkeet

Tekstiversio

Sisällysluettelo

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalaki velvoittaa laissa mainitut luottamushenkilöt tekemään sidonnaisuusilmoituksen kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kuntalain mukaan

 • johtotehtävistä (esim. toimitusjohtajuus tai varatoimitusjohtajuus) sekä luottamustoimista (esim. hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenyys) elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,

 • merkittävästä varallisuudesta (esim. kiinteistö- tai osakeomistukset, ei kuitenkaan oman asunnon tai vapaa-ajanasunnon omistaminen) sekä

 • muistakin sidonnaisuuksista (esim. takauksen tai muun vakuuden antaminen, yhdistystoiminta), joilla voi olla merkitystä luottamustehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:

 • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat,

 • tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat,

 • keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat,

 • sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat,

 • työterveysjaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat,

 • sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat,

 • vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat,

 • kaikki kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet,

 • kaikki kunnanhallituksen konsernijaoston jäsenet ja varajäsenet,

 • kaikki teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet,

 • kaikki ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet,

 • kaikki ympäristölautakunnan terveysvalvontajaoston jäsenet ja varajäsenet.

Katso Raision kaupungin luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset liitteestä.


Lisäksi kaupunki on nimennyt edustajiaan eri yhteisöihin kaupunginhallituksen 26.6.2017 päätöksen § 246 mukaisesti.


Anna palautetta sivusta

Olet antamassa palautetta sivusta "Sidonnaisuusilmoitukset".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona. (Pakollinen tieto)