Mene sisältöön

 

Toimintopainikkeet

Tekstiversio

Sisällysluettelo

Vaalit

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

 • eduskuntavaalit
  14.4.2019
 • europarlamenttivaalit
  26.5.2019
 • kuntavaalit
  (seuraavat vuonna 2021)
 • presidentinvaalit


Äänioikeus

Eduskuntavaaleissa, presidentinvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Europarlamenttivaaleissa on äänioikeutettu myös Euroopan unionin muun jäsenvaltion kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jolla on kotikunta Suomessa.

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen asianomaisessa kunnassa asuva

 • Suomen kansalainen
 • Islannin ja Norjan kansalainen
 • muun Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen
 • muun valtion kansalainen, jos hänellä on ollut kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää,
 • joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Äänestäminen

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeutetulle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Raision kaupungissa ovat Raision pääkirjasto, (Eeronkuja 2) ja Kauppakeskus Mylly (Myllynkatu 11).

Erityisiä äänestyspaikkoja Raision kaupungissa ovat terveyskeskuksen vuodeosasto, sairaala ja palvelukodit, joissa voivat äänestää ainoastaan niissä olevat äänioikeutetut.

Lisäksi ennakkoäänestys voidaan tietyin edellytyksin järjestää äänestäjän kotona silloin, kun äänioikeutetun kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi säädettyjen edellytysten täyttyessä äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja.

Vaalipäivänä äänestys toimitetaan kello 9-20 jokaisessa kunnassa äänestysalueittain. Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikka), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa. Äänioikeutettu voi tarvittaessa tiedustella vaalipäivän äänestyspaikkaansa maistraatista.

Raision äänestysalueet ja äänestyspaikat

I Keskusta-pohjoinen
Kaupungintalo, Nallinkatu 2
II Itäinen
Kuloisten koulu, Keskitie 38
III Eteläinen
Ihalan koulu, Konsantie 16
IV Läntinen
Tikanmaan koulu, Kapponkatu 15 b


Anna palautetta sivusta

Olet antamassa palautetta sivusta "Vaalit".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona. (Pakollinen tieto)