Mene sisältöön

 

Toimintopainikkeet

Tekstiversio

Sisällysluettelo

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää vaaleissa 2019 ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti osoitteeseen: Raision kaupunki / keskusvaalilautakunta, Nallinkatu 2, 21200 Raisio, tai puhelimitse numeroon 044 797 1000. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valtuuttama henkilö. Ilmoittautumisessa käytettävä lomake on ohessa ja se on saatavissa myös keskusvaalilautakunnalta. Määräaika on ehdoton.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva, omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Anna palautetta sivusta

Olet antamassa palautetta sivusta "Kotiäänestys".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona. (Pakollinen tieto)