Mene sisältöön

 

Toimintopainikkeet

Tekstiversio

Sisällysluettelo

Kaupunginarkisto

Raision kaupunginarkisto toimii kaupungin keskusarkistona. Sen tehtävänä on huolehtia sinne siirretyistä pitkään ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista ja vastata säilyttämiensä asiakirjojen tietopalvelusta.  Asiakirjat järjestetään ja luetteloidaan niin, että ne ovat helposti ja nopeasti käytettävissä.
Kaupungin arkistoon kuuluvat kaikki kaupungin tehtävien johdosta saapuneet tai toiminnan tuloksena syntyneet asiakirjat riippumatta siitä, säilytetäänkö niitä keskusarkistossa tai eri työ- ja toimipisteissä.

Arkistotoimen tehtävänä on huolehtia asiakirjoista siten, että ne tukevat organisaation tehtävien suorittamista, yksityisten ja yhteisöjen tiedonsaantioikeutta sekä palvelevat tieteellistä tutkimusta. Tavoitteena on myös kunnan ja kuntalaisten oikeusturvan varmistaminen.

Terveyskeskuksen potilasarkisto:
Terveyskeskuksen potilasasiakirjatiedustelut

Rakennuslupa-asiakirjat ja rakennuspiirrustukset:
Rakennusvalvonnan arkistopalvelut


Asiakaspalvelu

Arkistossa säilytettävät asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia (ei salassa pidettävät), ja asiakkaat saavat niitä käytettäväkseen konsernihallinnon toimitiloissa. Kaikilla kansalaisilla on arkiston käyttöoikeus.  Salassa pidettäviin asiakirjoihin sekä henkilörekistereihin liittyy käyttörajoituksia. Käyttöluvan voi saada esim. tieteellistä tutkimusta tai muuta hyväksyttävää käyttötarkoitusta varten.

Arkistosihteeriin kannattaa ottaa yhteyttä etukäteen, mikäli haluaa tulla tutkimaan asiakirjoja. Tarvittaessa asiakirjoista saa myös oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Todistus- ja jäljennöstilaukset voi tehdä kirjeitse, sähköisesti, puhelimella tai henkilökohtaisesti paikan päällä.


Anna palautetta sivusta

Olet antamassa palautetta sivusta "Kaupunginarkisto".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona. (Pakollinen tieto)