Mene sisältöön

 

Toimintopainikkeet

Tekstiversio

Sisällysluettelo

01.11.2018

Raision talousarvio 2019: Kasvua tukeva budjetti

Kaupungintalo

Raision kaupungin talousarvio vuodelle 2019 tukee kaupungin vetovoimaa ja kasvua. Investointeja tehdään yhteensä 11,6 miljoonalla eurolla. Maanhankintoihin varattua määrärahaa korotettiin lähes kahdella miljoonalla eurolla. Veroprosentteihin ei ehdoteta muutoksia. Raision kunnallisveroprosentti on 19,75.

Raisiossa asuinrakentaminen on tällä hetkellä vilkasta ja työttömyysaste on laskenut vuoden aikana noin kaksi prosenttiyksikköä (työttömyysprosentti 7,3 % elokuussa 2018). Verotason ennustetaan kasvavan vuoden 2019 aikana noin viidellä miljoonalla eurolla. Yhteensä verotuloja vuodelle 2019 arvioidaan kertyvän 104 miljoonaa euroa.

Talousarvioesitys on verotulojen kasvusta huolimatta 4,6 miljoonaa euroa alijäämäinen ja edellyttää tulevaisuudessa vahvaa kasvua. Velkaa kaupunki joutuu ottamaan 8,3 miljoonaa euroa. Raisiolla ja kaupunkikonsernilla on kuitenkin vähemmän velkaa kuin Suomen kunnissa keskimäärin. Alijäämän ja rahoituksen näkökulmasta Raision on mahdollista kestää alijäämäinen vuositulos.

Raision tekee merkittäviä panostuksia lapsiin ja nuoriin. Uusia päivähoitoyksiköitä aloittaa vuoden 2019 aikana kaksi. Pasalanpuiston päiväkoti aloittaa tammikuussa ja Lautamiehenkadun päiväkoti maalis-huhtikuussa. Molemmat yksiköt ovat kooltaan 60–75 lasta. Lautamiehenkadun päiväkoti toimii palvelusetelillä.

Keskusurheilukentän peruskorjaukseen investoidaan 440 000 €. Vaisaaren koulun lähiliikuntapaikan rakentamisen toinen vaihe alkaa. Koulun pihaa laajennetaan ja sen yhteyteen rakennetaan uusia liikuntalaitteita. Kaikenikäisten liikuntamahdollisuuksia talvikaudella parantaa uuden latukoneen hankinta ja lumetusjärjestelmän vesijäähdytystorni, joka mahdollistaa lumetuksen aloittamisen entistä lämpimämmässä säässä ja hiihtokauden pidentämisen Raisiossa.

Sosiaali- ja terveyspalveluihin lisätään 12 vakanssia. Lisäämällä kotihoidon ja kuntoutuksen henkilökuntaa pyritään ennaltaehkäisemään ikäihmisten sairauksia ja vähentämään ympärivuorokautisen hoidon tarvetta.

Uusia tontteja syntyy Kisakylän ja Järviniityn alueille. Kisakylän asemakaava vahvistui vuonna 2017 ja alueen ensimmäisen kerrostalon rakentaminen on jo käynnistynyt. Vuonna 2019 saadaan käyttöön vielä neljä uutta kerrostalotonttia. Järviniityn alueelle syntyy 14 uutta yksityisomisteista omakotitonttia kun alueen tänä vuonna aloitetut saneeraustyöt jatkuvat. Merinuorikkalan tonttialueella jatketaan katujen rakentamista. Yritysalueista investoinnit kohdistuvat Kantokankaalle sekä E18-hankkeen suunnitteluun keskustan alueella.

Kesärannan leirikeskukseen saadaan uusi majoitusrakennus. Kesärannan käyttäjiä ovat muun muassa nuorisopalvelujen leirit ja retket, koulujen leirikoulut sekä raisiolaisten yhdistysten ryhmät. Muilta osin talonrakennusinvestoinnit painottuvat peruskorjauksiin, joista merkittävin on miljoonan euron perusparannus Friisilän kouluun.

Raision kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvioehdotuksen kokouksessaan maanantaina 12.11. klo 16 alkaen.

Anna palautetta sivusta

Olet antamassa palautetta sivusta "Raision talousarvio 2019: Kasvua tukeva budjetti".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona. (Pakollinen tieto)