Mene sisältöön

 

Toimintopainikkeet

Tekstiversio

Sisällysluettelo

23.05.2018

Raision keskustavisio tarjoaa vihreitä kohtaamispaikkoja

Keskustavisio

Raisiolle on avautumassa ainutlaatuinen tilaisuus uudistaa kaupungin keskustaa. Keskustaa halkova E18-tie muutetaan tunneliksi 2020-luvulla. Tunnelin myötä kaupungin ytimeen syntyy poikkeuksellisesti uutta maa-aluetta. Turun seudun joukkoliikenneratkaisu voi tuoda Raision keskustaan myös raitiotie- tai superbussilinjaston.

Muutokset vaativat asemakaavoitusta, jonka tueksi kaupunki on laatinut keskustavision. Visiossa Raision keskusta on vihreä ja hyvin saavutettava innovaatiokeskus ja kohtaamispaikka.

Raision rakentuminen risteyksen ympärille on luonut kaupunkiin hyvät yhteydet, mutta se on tuonut kaupungin keskustaan myös liikenteen melun ja pölyn. Raision uudessa keskustavisiossa hyödynnetään kaupungin erinomaista saavutettavuutta, mutta keskusta yhdistetään ympäröiviin viheralueisiin. Uuden keskustarakenteen monimuotoiset viheralueet, korttelipuistot ja viheryhteydet, luovat alueelle omaleimaista identiteettiä. Raisiosta tulee alueen solmukohta, joka edistää innovatiivista liiketoimintaa sekä nykyaikaista asumista ja ulkoilua viihtyisässä ympäristössä.

Visio tuo uusia maamerkkejä

Keskustavisio kattaa tunnelin lähialueet sekä Varppeenaukion, Tasalanaukion ja Soliniuksenkujan ympäristöä. Tunneli alkaa Raisiontien ja E18-tien risteyksestä ja se on noin 450 metriä pitkä.

Uuden Raision tärkeimmät osa-alueet ovat keskustan porttina toimivat korkeat rakennukset ja niiden välissä oleva talvipuutarha, josta avautuu tunnelin kannelle rakentuva puisto. Puisto yhdistää keskustarakenteen ja luo suuren vihreän maiseman keskelle Raisiosta. Myös muut keskustan alueet jäsentyvät kaupunkitilojen sarjaksi. Keskustapuistoa ympäröivät uudenlaiset townhouse-asuinkorttelit. Liikekeskustan rakennuskantaa uudistetaan ja tiivistetään ajan kuluessa.

Raitiotien- tai superbussin päätepysäkki sijoittuisi uuden keskusta-aukion tuntumaan, lähelle nykyisellä paikallaan säilyvää toria. Keskustavisio edistää myös kevyen liikenteen mahdollisuuksia luomalla uusia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä keskustan poikki.

Visio toteutuu vaiheittain

Keskustavision toteuttaminen on monelle vuosikymmenelle ulottuva, vaiheittain rakentuva kokonaisuus. Jos E18-tiehanke pysyy aikataulussa, rakentaminen Raision keskustassa käynnistyy vuonna 2021. Tunnelin valmistuttua voisi alkaa keskustapuiston ja talvipuutarhan rakentaminen kannen päälle. Seuraavassa vaiheessa keskustarakennetta voidaan tiivistää muun muassa rakentamalla uusia asuinkortteleita puiston tuntumaan ja kehittämällä palvelukortteleita. Kolmanneksi visiosta voidaan toteuttaa puiston läntisen puolen kortteleita.

Raision visiotyössä on ollut mukana muun muassa kiinteistöjen omistajia, yrittäjiä, nuorisovaltuuston ja vanhusneuvoston jäseniä sekä yhdistysten edustajia. Keskustavision on laatinut Schauman & Nordgren Architects. ”E18-tien siirtäminen tunneliin luo ainutlaatuisen mahdollisuuden Raision keskustan uudelleen kehittämiselle. Se mahdollistaa keskustarakenteen tiivistämisen periaatteilla, jotka perustuvat kestävän kehityksen lähtökohtiin, jossa laadukkaat kohtaamispaikat ja kevyen- sekä julkisen liikenteen yhteydet ovat avainasemassa”, sanoo Ted Schauman, Schauman & Nordgren Architects toimistosta.

Keskustavision liikkumista ja liikennettä koskevista suunnitelmista on vastannut Jouni Lehtomaa Ramboll Oy:stä. E18-tiehankkeen suunnittelu on ELY-keskuksen vastuulla. Raision kaupunki puolestaan toteuttaa maankäytön suunnittelun laatimalla asemakaavan, jota keskustavisio tukee. Turku ratkaisee tänä vuonna ryhtyykö se toteuttamaan raitiotie- tai superbussilinjastoa. Raisiossa asia tulee päätettäväksi samassa aikataulussa.

Kuvat

Raisiotien ja E18-tien risteys
Raisiotien ja E18-tien risteys nykytilassa

Raisiotien ja E18-tien risteys nykytilassa. Kuva: Schauman & Nordgren Architects.

Näkymä Raisiontien suuntaan keskustavisiossa.
Näkymä Raisiontien suuntaan keskustavisiossa.

Näkymä Raisiontien suuntaan keskustavisiossa. Kuva: Schauman & Nordgren Architects.

E18-tie Raisiontien kohdalla
E18-tie Raisiontien kohdalla

E18-tie Raisiontien kohdalla nykytilassa. Kuva: Schauman & Nordgren Architects.

Keskustapuisto tunnelin kannella. Näkymä Raisiontien suuntaan.
Keskustapuisto tunnelin kannella. Näkymä Raisiontien suuntaan.

Keskustapuisto tunnelin kannella. Näkymä Raisiontien suuntaan. Kuva: Schauman & Nordgren Architects.

Näkymä nykytilanteesta valoverkon kohdalla.
Näkymä nykytilanteesta valoverkon kohdalla.

Näkymä nykytilanteesta valoverkon kohdalla. Kuva: Schauman & Nordgren Architects.

Päätepysäkki valoverkon kohdalla.
Päätepysäkki valoverkon kohdalla.

Päätepysäkki valoverkon kohdalla. Kuva: Schauman & Nordgren Architects.

Nykymaisemaa Soliniuksenkujalla.
Nykymaisemaa Soliniuksenkujalla.

Nykymaisemaa Soliniuksenkujalla. Kuva: Schauman & Nordgren Architects.


Pihakatu keskustavisiossa.
Pihakatu keskustavisiossa.

Pihakatu keskustavisiossa. Kuva: Schauman & Nordgren Architects.

Anna palautetta sivusta

Olet antamassa palautetta sivusta "Raision keskustavisio tarjoaa vihreitä kohtaamispaikkoja".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona. (Pakollinen tieto)