Mene sisältöön

 

Toimintopainikkeet

Tekstiversio

Sisällysluettelo

16.01.2019

Tutkimus: Raision vetovoima kasvaaTaloustutkimus Oy:n syksyllä 2018 tehdyssä Turku Tänään: Muuttohalukkuus ja kuntien vetovoima -tutkimuksessa Raision kokonaismielikuva on 7 (asteikolla 4–10).  Arvosana on Turun seudun kuntien keskiarvoa parempi.

Kokonaismielikuvassa Raision ohi kirii neljä kuntaa, joista mielikuvajohtaja on Turku. Muuttohalukkuutta ja erilaisten vetovoimatekijöiden yhteisvaikutusta arvioitaessa Raisio nousee neljännelle sijalle 17 kunnan joukossa.
Raisio saa yleisarvosanojen (4–10) keskiarvoksi tasan 7. Arvosana on sama kuin vuonna 2016 toteutetussa tutkimuksessa. Vuonna 2014 arvosana oli 6,87 ja vuonna 2012 6,92. Vastaajista 9 % antaa Raisiolle arvosanaksi kiitettävän 9–10 ja 30 % arvosanan 8. Arvosanan 7 antaa 31 % ja arvosanan 4–6 antaa 29 % vastaajista.

Raision valtteina liikenneyhteydet ja palvelut

Tutkimuksessa mitataan kahdeksaa vetovoimatekijää. Raision vetovoima on selkeästi kasvussa, vuoden 2018 vertailuluku eli vetovoimatekijöiden yhteisvaikutusluku on 213. Vuonna 2016 luku oli 191, 2014 se oli 128 ja vuonna 2012 168.

Uutta asuinpaikkaa valittaessa tärkeimmiksi tekijöiksi koetaan viihtyisä asuinympäristö sekä hyvät liikenneyhteydet. Raision vetovoimavahvuuksia ovat etenkin liikenneyhteydet, kaupalliset palvelut, työpaikkojen tarjonta, hyvät harrastusmahdollisuudet ja kunnalliset palvelut.

Asuntojen ja tonttien hintatasossa, viihtyisässä asuinympäristössä ja hyvässä kasvuympäristössä lapsille Raisio jää hieman alueen keskiarvosta. Hintatason ja hyvän kasvuympäristön suhteen mielikuvat vuoden 2016 tutkimukseen ovat kuitenkin parantuneet eikä mikään vetovoimatekijä ole heikentynyt merkittävästi.

Tutkimuksessa kysytään myös vastaajien halukkuutta muuttaa Raisioon. Edellisvuoden tapaan Raisio jakaa mielipiteet ikään, sukupuoleen, ammattiin, perheen kokoon tai bruttotuloihin riippumatta: tyypillisesti noin puolet voisi ajatella muuttavansa Raisioon, puolet ei missään nimessä.

Sijoittuminen 17 paikkakunnan joukossa:
2. Liikenneyhteydet
2. Keskuksen kaupalliset palvelut
2. Työpaikkojen tarjonta
3. Hyvät harrastusmahdollisuudet
4. Kunnalliset palvelut
12. Hyvä kasvuympäristö lapsille
12. Viihtyisä asuinympäristö

Vetovoimatekijöiden yhteisvaikutus
sijoitus 4. / 17 kunnasta.

Turku Tänään: Muuttohalukkuus ja kuntien vetovoima -tutkimus tehtiin kirjekyselynä 13.9.–30.10.2018. Kyselyyn vastasi 539 Turun, Raision, Naantalin, Kaarinan ja Liedon 15–79-vuotiasta asukasta. Raisiota koskeviin muuttohalukkuuskysymyksiin vastasi 499 henkilöä, joiden kotipaikka oli joku muu kuin Raisio. Raisiolle arvosanan antaneita ja ominaisuuksia arvioineita oli 231 Raision ulkopuolella asuvaa henkilöä.


Anna palautetta sivusta

Olet antamassa palautetta sivusta "Tutkimus: Raision vetovoima kasvaa".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona. (Pakollinen tieto)