Mene sisältöön

 

Toimintopainikkeet

Tekstiversio

Sisällysluettelo

29.05.2018

Raisio järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa


Raisiossa halutaan mahdollistaa pienten koululaisten aamun ja iltapäivän turvallinen ja monipuolinen toiminta ohjatussa ympäristössä. Aamu- ja iltapäivätoiminta on kunnalle vapaaehtoinen tehtävä, mutta sillä on merkittävä vaikutus lapsen hyvinvointiin koulutaipaleen alkuvaiheessa.

Aiemmista vuosista poiketen raisiolaisilla 1. ja 2. luokan oppilailla sekä alakoulujen erityistä tukea tarvitsevilla oppilailla on mahdollisuus osallistua aamupäivätoimintaan kello 8:sta alkaen koulupäivän alkamiseen saakka. Koulupäivän jälkeinen iltapäivätoiminta on avoinna kello 16 saakka. Järjestetyllä toiminnalla pyritään vähentämään lapsen yksinäistä aikaa. Sillä on myös yhteiskunnallista tasa-arvoa ja syrjäytymisen ennaltaehkäisevä tehtävä. Toiminnan järjestämisestä säädetään perusopetuslaissa.

Ammattitaitoiseen ohjaukseen kuuluu monipuolinen toiminta. Toiminnassa huomioidaan lasten tarpeet ja kiinnostukset sekä ryhmässä toimimisen taitojen harjoittelu. Leikit kuuluvat jokapäiväiseen toimintaan. Pelit ja leikit kavereiden kanssa harjoituttavat lasten vuorovaikutustaitoja, tunteiden säätelyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Luovuutta ja mielikuvitusta harjaannutetaan erilaisten työtapojen ja materiaalien kautta.  Olennaisena osana lapsen päivää on ohjattu liikunta sekä lasten omaehtoiseen liikkumiseen kannustaminen. Ulkoilua lähiympäristössä on päivittäin. Lapselle tarjotaan välipala, joka valmistetaan noudattaen ravitsemussuosituksia. Läksyjen tekoon voidaan järjestää mahdollisuus, mutta vastuu läksyjen tekemisestä ja tarkistamisesta on kodin.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa kaikille hakeneille

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikilla alakouluilla tai niiden välittömässä läheisyydessä. Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti toimintaan otetaan mukaan kaikki hakuajan puitteissa hakeneet oppilaat. Myöhemmin hakeneet voidaan ottaa mukaan, mikäli ryhmässä on tilaa. Toimintaan voi hakea myös kesken toimintakauden perustelluista syistä, kuten vanhemman työllistyminen, opiskelu tai muutto paikkakunnalle. Toimintaan hakeneille ilmoitetaan paikasta Wilman kautta toukokuun loppuun mennessä. Toiminta-aika koskee sivistyslautakunnan hyväksymiä virallisia arkikoulupäiviä.

Lukuvuoden 2018-2019 osallistumismaksu on 110 euroa kuukaudessa. Aamutoiminnan tarpeesta sovitaan yksikössä elokuussa, kun lukujärjestykset ovat valmiina. Mikäli huoltajat haluavat perua lapsen paikan aamu- ja iltapäivätoiminnassa, täytyy se tehdä 15.6.2018 mennessä. Aamu- ja / tai iltapäivätoiminnan paikan voi irtisanoa syyslukukauden aikana vain perustelluista syistä. Muissa tapauksissa irtisanomisen jälkeen maksusta peritään puolet toimintamaksusta syyskauden loppuun saakka.


Anna palautetta sivusta

Olet antamassa palautetta sivusta "Raisio järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona. (Pakollinen tieto)