Mene sisältöön

 

Toimintopainikkeet

Tekstiversio

Sisällysluettelo

15.03.2018

Raision kaupunki teki hyvän vuosituloksen


Raision kaupungin talous toteutui merkittävästi odotuksia paremmin vuonna 2017. Vuositulos on 2,2 miljoonaa euroa positiivinen, mikä on 6,7 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Yleisessä taloudellisessa tilanteessa on tapahtunut selkeä käänne parempaan.

Verotuotot toteutuivat peräti 3,7 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota parempana. Suhteessa edelliseen tilinpäätökseen kasvua oli 1,5 %. Kunnallisverotuotot toteutuivat 2,6 miljoonaa euroa alkuperäistä arviota suurempana. Tähän vaikutti erityisesti työllisyystilanteen parantuminen: työttömiä oli vuodenvaihteessa 2,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Myös yhteisöverotuotot toteutuivat lähes miljoona euroa talousarviota paremmin. Tämä kertoo yksityissektorin parantuneesta tuloksesta.
Toiminnallisesti suurin säästö vuonna 2017 saatiin erikoissairaanhoidon kustannuksissa, jotka toteutuivat peräti 2,3 miljoonaa euroa ennakoitua pienempinä. Osittain kysymys on satunnaistekijöistä, mutta suurelta osin myös sosiaali- ja terveyskeskuksen toteuttamista toimenpiteistä, joiden seurauksena erikoissairaanhoidon kysyntää on kyetty vähentämään. Erityisesti vuodeosastojen käyttö sairaanhoitopiirissä vähentyi merkittävästi (-10 %). Optimaalisen kokoinen organisaatio, osaaminen ja väestöpohja mahdollistavat ennakoinnin ja asiakaskohtaisten toimenpiteiden hallinnan säästöjä tukevalla tavalla.

Raision kaupunkikonsernin velka laski miljoonalla eurolla ollen nyt 88,3 miljoonaa euroa (3 644 euroa/asukas). Kaupungin lainamäärä lisääntyi, kun Raision vuokra-asuntojen aikaisemmin otettu laina konvertoitiin emokaupungin lainaksi. Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus on 56 %.
Konsernin vuositulos oli 4,0 miljoonaa euroa ja konsernilla on aikaisempien vuosi ylijäämiä nyt 18,8 miljoonaa euroa (775 euroa/asukas).
Ennakkotiedon mukaan Raision väkiluku pieneni 39 asukkaalla. Asukasluku on pienentynyt nyt neljänä vuonna peräkkäin. Raisiossa on kuitenkin käynnistynyt ja käynnistymässä useita kerrostalo- ja rivitalohankkeita. Myös omistusasuntokauppa on vilkastunut muutaman haasteellisen vuoden jälkeen. Rakentaminen huomioiden kaupungin väkiluvun kasvu näyttää lähitulevaisuudessa ilmeiseltä.

Tilinpäätös 2017 käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 19.3.


Anna palautetta sivusta

Olet antamassa palautetta sivusta "Raision kaupunki teki hyvän vuosituloksen".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona. (Pakollinen tieto)