Mene sisältöön

 

Toimintopainikkeet

Tekstiversio

Sisällysluettelo

05.04.2017

Raision kaupungin talous ylijäämäinen ja asukkaat tyytyväisiä


Raision kaupungin talous toteutui vuonna 2016 odotuksia paremmin. Vuoden tulos nousi peräti 16,5 miljoonaan euroon vesihuoltotoiminnan yhtiöittämisen johdosta. Myös lainojen määrä pienentyi 4,1 miljoonaa euroa.

Vuositulos tekee Raision taseen vahvaksi ja edellisten vuosien ylijäämä on nyt 17,0 miljoonaa euroa. Ilman vesihuoltotoiminnan yhtiöittämistä vuositulos on 1,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen, joka on 3,4 miljoonaa ennakoitua parempi.

Vuonna 2016 Raision kustannukset kasvoivat 0,8 prosenttia ja toimintatuotot laskivat 1,1 prosenttia. Raisio on sopeuttanut talouttaan jo usean vuoden ajan ja toimintamenojen kasvu on onnistuttu pitämään alhaisena. Viimeisen neljän vuoden aikana toimintamenot ovat kasvaneet Raisiossa keskimäärin vain noin 1,5 % vuodessa.

Raision veroprosentit säilyivät ennallaan vuonna 2016. Verotulojen määrä vuonna 2016 oli 0,2 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveroa saatiin 0,9 miljoonaa ennakoitua vähemmän, mutta yhteisöverojen tuotto oli 0,3 miljoonaa ja kiinteistöverojen tuotto 0,1 miljoonaa euroa ennakoitua suurempi. Valtionosuuksia Raisio sai 30,4 miljoonaa.

Investointien kokonaismenot vuonna 2016 olivat 7,1 miljoonaa. Vuosikate oli 8,6 miljoonaa euroa ja se kattoi poistoista 99,2 prosenttia.

Kaupungin lainamäärä vuoden lopussa on 51,2 miljoonaa euroa. Kokonaislainamäärä asukasta kohden on 2 108 euroa/asukas. Asukaskohtainen lainamäärä on 167 euroa pienempi kuin edellisenä vuonna.

EPSI Ratingin vuosittain tekemässä asukas­tyy­ty­väi­syyttä mittaavassa tutkimuksessa Raisio löytyy sijalta 8. Myös yrittäjyysilmapiiri on kaupungissa hyvä. Varsinais-Suomen yrittäjien kyselyssä Raision sijoitus oli noussut ja tyytyväisiä oli 67 % yrittäjistä.

Sähköisiä palveluita ja toimintamuotoja kehitettiin kaikilla toimialoilla. Vaisaaren koulun 7. luokkalaiset saivat käyttöön henkilökohtaiset tablettilaitteet. Lukiossa toteutettiin sähköiset ylioppilaskirjoitukset saksan, maantieteen ja filosofian oppiaineissa. Digitaalisia oppimateriaaleja on otettu käyttöön ja opetuksessa digitaalisuutta hyödynnetään laajemminkin. Teknisissä palveluissa otettiin käyttöön sähköinen rakennuslupa. Myös infraomaisuuden inventointi sähköiseen muotoon valmistui. Sosiaali- ja terveyspalveluissa otettiin käyttöön uusi kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä ja mobiilikirjaukset.

Anna palautetta sivusta

Olet antamassa palautetta sivusta "Raision kaupungin talous ylijäämäinen ja asukkaat tyytyväisiä".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona. (Pakollinen tieto)