Mene sisältöön

 

Toimintopainikkeet

Tekstiversio

Sisällysluettelo

25.04.2017

Raision entisen kauppaoppilaitoksen julkisivut peruskorjataan


Raision entisessä kauppaoppilaitoksessa aloitetaan julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus toukokuun alussa. Urakkaan sisältyy koko rakennuksen julkisivujen uusiminen ja tasakaton muuttaminen pulpettikatoksi. Urakoitsijana tulee toimimaan Jatke Länsi-Suomi Oy.

Työ tehdään kolmessa vaiheessa, joista ensimmäinen koskee suun terveydenhuollon, kuntoutuksen ja työterveyshuollon käytössä olevaa ns. Terveysristeyksen siipeä.

Terveysristeyksen palvelut työn aikana jatkuvat normaalisti

Korjaustyön aikana kaikki Terveysristeyksen palvelut pyritään säilyttämään ennallaan lukuun ottamatta puheterapeuttipalveluja, jotka muuttavat 8.5.2017 väliaikaisesti keskustaan samaan rakennukseen ja kerrokseen keskusneuvolan kanssa osoitteeseen Tornikatu 9 ylätasanne.

Purkutyötä tehdään myös iltaisin

Urakassa julkisivun tiilimuuraus lämmöneristeineen sekä nykyinen vesikatto rakenteineen puretaan. Tiilijulkisivun purkutyöstä aiheutuvan melun vuoksi purkutyötä tullaan tekemään suurelta osin tilojen toiminta-aikojen ulkopuolella, eli arkisin klo 16.00 – 21.00 välisenä aikana.

Sääsuojaus kattaa koko Terveysristeyksen siiven

Terveysristeyksen siipi tulee olemaan kokonaisuudessaan sääsuojan alla koko ensimmäisen vaiheen keston ajan. Purkutyössä syntyvän pölyn leviämisen estämiseksi pidetään sääsuoja alaosastaan ummessa tiilimuurauksen purkutyön aikana. Kulloinkin purettavalla osuudella suojataan ikkunat ulkopuolelta vanerilla.

Kulku rakennukseen vain pääovesta

Asiakkaiden kulku Terveysristeyksen tiloihin tapahtuu julkisivuremontin aikana vain pääovesta. Pääovelle tehdään vanerinen suojakäytävä sääsuojan alueelle. Kuntoutuksen ulko-ovi toimii työn aikana hätäpoistumistienä.

Pysäköintipaikat vähenevät työmaan vuoksi

Pysäköinti- ja pihajärjestelyt muuttuvat merkittävästi työmaan aikana. Pysäköintialue pienenee työmaan vuoksi, joten asiakkaiden on varauduttava siihen, että pihalta ei löydy pysäköintitilaa entiseen tapaan. Invapysäköinti siirtyy keskipihalle pääsisäänkäynnin eteen. Työmaan käytössä olevat alueet rajataan aidalla.

Työn vaiheistus ja työaika

Työ aloitetaan Terveysristeyksen siiven osalta 2.5.2017 ja niiden on arvioitu valmistuvan syyskuussa 2017. Sen jälkeen työtä jatketaan liikuntasalin, teatterin ja erityisopetuksen tilojen alueilla (2. vaihe). Toisen vaiheen työt valmistuvat keväällä 2018. Kolmannen vaiheen työt sisältävät aulan, nuorisokeskus Nopan ja keittiön alueet. Koko remontti valmistuu syksyllä 2018. Toisen ja kolmannen vaiheen aloittamisesta ja töiden aikatauluista tiedotetaan erikseen.

Valitamme työstä ympäristölle ja tilojen käytölle aiheutuvaa häiriötä.

Raision kaupunki

Tekninen keskus

Tilapalvelut

Anna palautetta sivusta

Olet antamassa palautetta sivusta "Raision entisen kauppaoppilaitoksen julkisivut peruskorjataan".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona. (Pakollinen tieto)